Ajudes i avantatges per a les famílies nombroses

AJUDES ESTATALS
CUIDADORA I NETEJA DE LA LLAR
Bonificació del 45% de la cotització a la Seguretat Social en contractar a una persona de suport en la llar (es paga el 65% de la seua Seguretat Social).
En famílies de categoria general (3 i 4 fills) és requisit que treballen els dos pares; en les de categoria especial (a partir de 5 fills) no s’exigeix aquesta condició.
VIATGES AMB TREN I *AUTOBUS
Descompte en RENFE i transport per carretera: 20% en categoria general i 50% especialment. Aqueix descompte s’acumula a uns altres, com la compra de bitllets d’anada i volta.
VIATGES AMB AVIÓ
5% o 10% en vols nacionals.Ja està inclòs en moltes webs com Vueling perquè s’aplique directament en fer la reserva o compra online.
PERMÍS DE PATERNITAT
Permís de paternitat des de l’1 de gener de 2017 és de 28 dies per a tots els pares, amb independència que siguen família nombrosa o no. En el cas de part múltiple el permís s’amplia a dos dies per cada fill a partir del segon.
EDUCACIÓ-COL·LEGIS
Preferència en beques i processos d’admissió (donen punts o pugen el nivell de renda).
Descompte del 50% o exempció total en taxes i preus públics en l’àmbit de l’educació: drets d’examen o matrícules.
MUSEUS I CULTURA
Descompte en entrada a museus i centres culturals de titularitat estatal.
UNIVERSITAT
50% o gratuïtat total de la matrícula universitària en universitats públiques.
NOVETATS DESPRÉS DE LA REFORMA FISCAL 2014
La reforma fiscal de juny 2014 forma part del pla de suport a les famílies espanyoles. Dos punts de la reforma amplien els beneficis per a elles:

Increment dels mínims familiars exempts de tributació: Pel primer fill passa de 1.836 a 2.400 euros.Pel segon puja de 2.040 a 2.700 euros.Pel tercer fill passa de 3.672 a 4.000 euros. L’exempció arriba a 4.500 euros si es tenen quatre fills o més. També s’augmenta l’exempció si els fills són menors de tres anys (de 2.244 a 2.800 euros). A més, si es tenen familiars majors de 65 anys a càrrec, l’exempció passa de 918 a 1.150 euros i a 2.550 euros a partir dels 75 anys. En el cas dels familiars discapacitats l’augment de l’exempció és del 29%.
Creació d’una deducció de 1.200 euros per a contribuents considerats pel Govern com d’especial protecció: famílies nombroses en general i, de manera particular, les famílies nombroses de categoria especial; les famílies que tinguen un fill amb una discapacitat superior al 33% i les famílies que tinguen al seu càrrec un ascendent amb aqueix mateix grau de discapacitat. Tots ells rebran una deducció de 1.200 euros, acumulable en el cas que una família reunisca diversos d’aquests supòsits.

AJUDES AUTONÒMIQUES
Imposats
Desgravaments en el tram autonòmic de la renda.
Rebaixa del 7 al 4% en l’impost de transmissions patrimonials (depén de cada comunitat autònoma).
Bonificació en l’Impost de Béns immobles (IBI). Això depén de cada ajuntament i sol estar condicionat a la renda familiar, el valor cadastral de l’habitatge i/o nombre de fills.
Aigua
Descompte en la factura de l’aigua (depén de cada ajuntament i comunitat autònoma, segons siga l’empresa que gestiona l’aigua, però pot arribar al 20%).
Transporte
EMT (només empadronats a València).
Esports
Descompte en instal·lacions esportives (depén de cada ajuntament i oscil·la entre un 10 i un 50%)
Beneficis socials:
Carnet *Jove, Reconeixement del dret a la justícia gratuïta.
Ajuda ulleres:
Només per a xiquets menors de 6 anys. Prem ací.
Tots els descomptes
Per a veure totes les empreses que mostren descomptes prem ací.