Així som

“LA UNIÓ FA LA FORÇA, I LA FORÇA ÉS EL QUE NECESSITEM PER A DEFENSAR ELS NOSTRES DRETS”

MÁS DE DOS Famílies Nombroses de València, és una associació sense ànim de lucre, fundada en 2005, l’objectiu del qual és AJUDAR a les famílies nombroses valencianes i defensar els seus interessos a tots els nivells.

Estem convençuts que la unió fa la força, i la força és el que necessitem les famílies nombroses de València perquè des de l’Administració defensen els nostres interessos i necessitats.

En Más de Dos, t’ajudarem a tramitar el carnet que expedeix la GVA, així com beques i ajudes de les Administració dirigides a les famílies nombroses. Així mateix, organitzem nombroses activitats de caràcter gratuït per a tota la família. També disposem de PLA + FAMÍLIA on ´Ser Més, et costarà menys` amb més de 1000 empreses que realitzen descomptes i promocions per als nostres socis i sòcies.

 

MÁS DE DOS és soci fundador  de la Federació Valenciana de Famílies Nombroses de la Comunitat Valenciana, i membre de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses . Igualment, forma part de la Confederació Europea de Famílies Nombroses.

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA

President:  Clara Fornés i Miguel Bolivar

Vicepresident : Javier García Bellvert i Sol Llixiona- Ygual

Secretari: Raquel García Álvaro, i Juan Manuel Pérez Rodrigo

Tresorer: Ana Giner Corell i Borja Moragues Miñana

Vocal: Celia Chavero Escamilla, José Ángel García García,  Isabel Aleix Hernández, Federico Costa-Jussá Bordas

OBJETIVOS:

  • Promoure, potenciar i conjuminar el moviment associatiu de famílies nombroses de València perquè amb la força del número aconseguim els objectius que ens proposem
  • Aconseguir incrementar les ajudes existents a les famílies nombroses tant a nivell públic com privat.
  • Promoure, coordinar, col·laborar, participar i planificar activitats socials i assistencials en benefici de les famílies nombroses.
  • Defensar la dignitat i els drets de les famílies nombroses i dels seus membres i promoure actituds socials positives, posant de manifest tots els aspectes positius de les famílies nombroses i les seues repercussions en la societat.
  • Promoure l’adopció de mesures legislatives i reglamentàries en favor de la família nombrosa i reclamar el compliment pels poders públics del seu deure d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família i la protecció integral dels fills i de les mares.
  • Reunir i difondre informació general i especialitzada sobre aspectes d’interés per a la família nombrosa i fomentar la celebració de Congressos, Conferències, Cursos i Jornades, així com la publicació de revistes.
  • Mantindre contactes i relacions amb altres moviments associatius i organitzacions relacionades amb els interessos de les famílies nombroses i dels seus membres, tant d’àmbit estatal com europeu i internacional.
  • Qualsevol altra activitat que, de manera directa o indirecta, es relacione amb les anteriors i redunde en benefici de les famílies nombroses com a grup o de cadascun dels seus membres individualment.
  • S’exclou expressament de les seues finalitats qualsevol ànim de lucre en la gestió de les seues activitats.